פסל ארעי של אריאל שרון ברח’ חירם 2 ביפו 2014-2018

פסל ארעי שיצרתי מה-11 עד ה-13 לינואר 2014 לציון פטירתו של רוה”מ ז”ל אריאל שרון
ושהוצב שבוע לאחר מכן במשך 4 שנים ברח’ חירם 2 ביפו ע”י עיריית ת”א. גובה : 2.5 מ
שילדת ברזל וציפוי פלסטי
A temporary sculpture I created between 11-13/1/2014 to mark the passing of prime minister Ariel Sharon, which was positioned a week later by the Tel Aviv municipality in Hiram 2 st. until 2018
Height: 2.5 meter. Steel framework mounted with plastic