1000m festival 2021 ‘פסטיבל 1000מ

במסגרת פסטיבל אמנות ‘1000מטר’ מטעם עיריית ת”א שהתרחש ב17.6.2021 בשכונת נווה שאנן בת”א לאחר שחזה את התפרצות הקורונה בפסטיבל הקודם בשכונה בפרויקט שלו במסגרת פסטיבל ‘מנורת לילה’ שהתרחש ב-19.1.20 כחודש וחצי לפני פרוץ המגיפה, ממחיש ירמיאו כיצד ניתן לחטא ולמגן את כל רחוב הגר”א מפני התפרצות עתידית של הקורונה ומסביר בפרוטרוט את מקורותיה ושורשיה האמיתיים של המגיפה